Valuta - EuroNok

Av Harald Pleym
www.hpleym.no

Datainnsamlig, beregninger og figurer er utført med matematikk-programmet Maple

Lær deg Maple:
 https://www.hpleym.no/blikjent/blikjent.html
 https://www.hpleym.no/vgs/MatmVGS.html
 https://www.hpleym.no/MathWithMaple/index.html