Må trene mer!

Lekne sirkler


 

Google
Hjemmeside HP


Ta en titt på et utvalg av Maple-animasjoner

 

Klikk også på:

Lissajous, Newtons metode, Riemann-sum/Integrasjon, Kommuniserende tanker , Klokka går, Prosjektil , Mekaniske svingninger , Sinusfunksjonen , Stabilisering av vann i en tank, Tanken renner over, Fraktaler i Maple

og annen Maple-kunst.

Vil du se et skikkelig Maple-skihopp i 3 dimensjoner , så klikk HER!

Programvaren Maple bestilles HER

 

 

 

Personalia

Stilling

1. amanuensis/associate professor ved tidligere Høgskolen i Telemark, Porsgunn
Selvstendig næringsdrivende

Utdanning

Cand.real., Institutt for Geofysikk,
Universitetet i Oslo, 1969

 

 

Publikasjoner

 • 1978: Miljøklimatologi, Tapir forlag, ISBN
   
 • 1979: Rendalsprosjektet, En lokalklimatisk undersøkelse i forbindelse med vannkraftutbygging i Rendalen. Analyse av temperaturdata, Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd

 • 1988: Klima og Klimavariasjoner - Spredning av Forurensninger, forelesninger ved Telemark distriktshøgskole, Bø i Telemark, kompendium
 • 1989: Miljøstudier, NKI-forlaget, ISBN: 82-562-2069-4
 • 1990: Vær og klima, forelesninger ved Telemark distriktshøgskole, Bø i Telemark, kompendium
 • 1991: Miljøleksikon, NKI-forlaget, ISBN:
 • 1992: Drivhuseffekten, nedbryting av ozonlaget, forelesninger ved Instiutt for termisk energi, Norges tekniske høgskole (NTH), Trondheim, kompendium
 • 1995: Lær matematikk med Maple - Matematiske
  metoder 1
  ,kompendium
 • 1996: Lær matematikk med Maple - Lineær algebra, kompendium
 • 1997: Matematikk med Maple - for Høgskoler og Universiteter, kompendium

 
 


 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppdatert 07.10.2019 av Harald Pleym
Google